Kleurgebruik is van groot belang binnen de branding. Kleuren hebben namelijk invloed op het imago dat een bedrijf uitstraalt. Omdat kleuren emoties oproepen, is een weloverwogen kleurkeuze dan ook zeer belangrijk. Een goede keuze zal immers resulteren in een betere herkenbaarheid en zal er tevens voor zorgen dat je logo minder snel vergeten wordt. En dat is natuurlijk precies wat je wilt bereiken. Het is daarom belangrijk om te weten welke betekenis kleuren precies hebben. Om die reden gaan we in dit artikel in op kleurenpsychologie, zodat je kunt bepalen welke kleur goed past bij je bedrijf of merk.

Kleuren en emoties: beantwoord eerst 3 vragen

Wie is mijn klant?

Allereerst is het belangrijk om een goed beeld te hebben van wat je doelgroep nu eigenlijk is. Bij een kleur horen immers bepaalde kleurassociaties, en de ene associatie past natuurlijk beter bij je doelgroep dan de andere. Breng dit dan ook goed in kaart, zodat je in staat bent om je doelgroep aan te spreken.

Welke kernwoorden omschrijven mijn bedrijf?

Wanneer we het hebben over de psychologie van kleuren, dan is het uiteraard ook van belang om duidelijk voor ogen te hebben welke kernwoorden je bedrijf het beste omschrijven. Is je bedrijf bijvoorbeeld zakelijk of creatief, jong of oud en trendy of degelijk? De betekenis van kleuren die in je huisstijl terugkomen, dient namelijk wel aan te sluiten op de kernwoorden die van toepassing zijn op je bedrijf.

Hoe wil ik dat anderen mijn bedrijf zien?

Het is niet alleen belangrijk om na te denken over hoe je je bedrijf zelf ziet, maar ook over hoe anderen je bedrijf zien. Welke emotie kleuren in je huisstijl moeten oproepen, dient immers zowel vanuit jezelf als vanuit je klant te worden bepaald.

Kleuren en gevoelens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Wat betekenen kleuren nu precies en welke gevoelens of emoties roepen ze op? Deze vraag is goed te beantwoorden aan de hand van de hieronder afgebeelde color emotion guide. Dit is namelijk een helder overzicht van diverse kleuren en hun betekenis, met daarbij vele voorbeelden ter illustratie.

© The Logo Company

© The Logo Company

Kleurbetekenis voor veel bedrijven belangrijk

Wanneer we kijken naar die voorbeelden, valt het al snel op dat deze bedrijven bij het kiezen van een kleur duidelijk rekening hebben gehouden met de verschillende kleurbetekenissen. Zij beseften zich dat kleuren en gevoelens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en hebben elk dan ook goed voor ogen welke associaties en emoties hun merk dient op te roepen.

Vergelijkbare bedrijven met verschillende kleuren

Wat verder opvalt in de color emotion guide, is dat bedrijven, die dezelfde diensten of producten aanbieden, soms toch verschillend geïdentificeerd willen worden. GULF (oranje), BP (groen) en Texaco (rood) bieden bijvoorbeeld allemaal hetzelfde product aan: brandstof. Toch hebben ze elk voor een andere kleur en bijbehorende kleurenbetekenis gekozen. Zo wil BP vreedzaam en gezond overkomen, terwijl voor GULF vrolijk en vriendelijk belangrijk zijn. Deze individuele strategieën hebben dan ook invloed op de doelgroepkeuze en uiteindelijke klanten.

Betekenis kleuren in organisatieculturen

Tot slot kunnen de diverse kleurbetekenissen ook worden toegepast in de omschrijving of definitie van organisatieculturen. Zo kunnen er zelfs met organisatieculturen kleurassociaties worden opgewekt die hierboven in de color emotion guide zijn afgebeeld. Door de aderen van medewerkers van Sligro Food Group stroomt bijvoorbeeld groen bloed, terwijl het bloed van KPMG werknemers blauw is.

Advies over hoe je je merk kunt versterken met goed kleurgebruik?

Mail ons